SB „VILNELĖ“ DOKUMENTAI

VISUOTINIŲ BENDRIJOS NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI

2019 m. kovo 2 d. SB protokolas Nr. 22 

2019 m. liepos 13 d. SB protokolas Nr. 27

2019 m. spalio 12 d. SB protokolas Nr. 30

2020 m. liepos 18 d. SB protokolas Nr. 2

2021 m. liepos 31 d. SB protokolas Nr. 2

2022 m. birželio 11 d. SB protokolas Nr. 2

VALDYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

2019 m. sausio 30 d. SB protokolas Nr. 20

2019 m. kovo 20 d. SB protokolas Nr. 23

2019 m. balandžio 24 d. SB protokolas Nr. 24

2019 m. birželio 11 d. SB protokolas Nr. 25

2019 m. rugsėjo 9 d. SB protokolas Nr. 28

2019 m. lapkričio 8 d. SB protokolas Nr. VP-01

2020 m. sausio 9 d. SB protokolo Nr. VP-02

2020 m. vasario 24 d. SB protokolas Nr. VP-03